Star2move Diabetes training

Drie stappen naar gezond bewegen met Diabetes training

Het beweegprogramma Diabetes is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma heeft u waar nodig individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. Verder is het beweegprogramma in groepsverband, met mensen die ook bekend zijn met diabetes. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Stap 1: Eerste gesprek en testen
Wanneer u de eerste stap zet, maakt u een afspraak bij de fysiotherapeut. De intake bestaat uit een anamnestisch gesprek en fysieke tests.
De testonderdelen zijn: een beweegervaringstest, een fitheidstest en een aantal gezondheidstesten. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan uw fysiotherapeut u adviseren deel te nemen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Stap 2: Beweegprogramma diabetes type 2
Na uw eerste gesprek en testen kunt u eventueel instromen in het beweegprogramma.
In twaalf weken doorloopt u een schema waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Het beweegprogramma diabetes is te verdelen in drie onderdelen:

Goed beginnen
U ontvangt informatie en voorlichting over het beweegprogramma. Het belangrijkste in het inleidende programma is dat u weer plezier krijgt in bewegen. Daar zorgt u samen met uw fysiotherapeut voor. U leert ook herkennen wat normale verschijnselen zijn wanneer u bepaalde bewegingen maakt.

Uw persoonlijk programma
Samen met uw fysiotherapeut bepaalt u de verdere opbouw van uw beweegprogramma;
dit is afhankelijk van wat u aan het einde van het programma wilt bereiken.

Informatie en inspiratie: individueel en in de groep
Tijdens het programma vinden op verschillende momenten individuele gesprekken plaats. Daarnaast traint u in groepsverband. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Ook kunt u ervaringen uitwisselen over het beweegprogramma en kunt u elkaar steunen en motiveren.

Stap 3: Dagelijks bewegen
Tijdens het beweegprogramma diabetes heeft u geleerd om zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken kijkt uw fysiotherapeut samen met u naar de resultaten van het beweegprogramma. De fysiotherapeut adviseert u dan welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de praktijk!

Diabetes